czytanie-dzieciom

Biblioteka już po raz trzeci przystąpiła do konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2010 – 2011 i spełnia ustalone przez Fundację kryteria reprezentowane przez swojego koordynatora.

Przypomnijmy rok temu zdobyła Medal, 2 lata temu specjalne wyróżnienie i w tym roku również została doceniona nasza praca na rzecz upowszechniani czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zostały opisane i przedstawione przez nas główne imprezy dla dzieci oraz rola dorosłych w kształtowaniu od najmłodszych lat nawyku do czytania i aktywnego uczestniczenia w kulturze.

Wyróżnienie jakie otrzymaliśmy z Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” prowokuje do dalszych kreatywnych działań naszej biblioteki. Pomysłów nam nie brakuje. A wszystkim dorosłym przypominamy, że przeznaczając 20 minut dziennie, codziennie na czytanie dziecku ciekawych i mądrych książek, z dawką humoru , napisanych pięknym językiem z ważnym przesłaniem, na pewno przyniesie widoczne efekty.

Przypominamy, gdyż często już pisaliśmy, że głośne czytanie dziecku i radykalne ograniczanie telewizji to najlepsza inwestycja w jego przyszłość.

Cieszymy się, że wiele osób deklaruje ścisłą współpracę z nami, przewodnicząca Rady Miasta Wioletta Urbańczyk przy każdym spotkaniu przypomina, że jest gotowa na spotkanie z dziećmi, również burmistrz jak tylko ma wolną chwilę czyta, stałym gościem jest pani Dominika Pater komendant Straży Miejskiej, która oprócz czytania ma pogadanki.

Nie ma wątpliwości, że w naszej kulturze mimo zachodzących zmian, obecność książki w życiu dziecka jest po prostu niezbędna.


Cały Świeradów czyta dzieciom

Jest to kampania społeczna, która niesie wiele radości. Założycielką i prezeską jest Irena Koźmińska, przebywająca wiele lat w Stanach Zjednoczonych, podczas wizyty do dentysty w poczekalni przeglądała magazyn „Smithonian” i wyczytała artykuł o intrygującym tytule „20 minut dziennie to wszystko, czego potrzeba”.

Fundacja jest prowadzona od 1998r, misją jest krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Książka jest tym narzędziem, które znakomicie wpływa na wszechstronny emocjonalny rozwój dziecka. Głośne czytanie – dodajmy codzienne, to kontakt z własnym dzieckiem, zwłaszcza gdy spędza ono godziny przed ekranem telewizora.

Według I.Koźmińskiej „Rodzice często starają się przerzucić odpowiedzialność za wychowanie na podwykonawców: nauczycieli, trenerów, dziecko doskonale czuje, kiedy nie jest dla swych rodziców priorytetem. Czytanie nie załatwi wszystkiego, ale załatwia bardzo wiele. Dziecko, któremu codziennie czytamy ma poczucie, że jest ważne dla rodziców.

Poznaje piękne wzorce zachowań, rozbudza się jego wrażliwość i empatia, a przy tym czuje się coraz bardziej kompetentne. To wszystko wzmacnia jego samouznanie. Osoba z wysokim samouznaniem zwykle postępuje wobec innych lepiej niż człowiek, który ma kompleksy i kłopoty sam ze sobą.

85% Polaków zna kampanie „Cała polska czyta dzieciom”, jest ponad 2500 koordynatorów i liderów, wśród których jest nasza biblioteka.

Koordynator Regionalny propaguje idee kampanii według regulaminu. W szczególności m.in.

-informuje lokalna społeczność i jej instytucje o założeniach i celach kampanii CPCD

-przekazuje materiały promocyjne kampanii do placówek organizacji i instytucji, które pragną włączyć się do kampanii, jest łącznikiem pomiędzy tymi placówkami i instytucjami, a fundacją

-inspiruje, organizuje bądź współorganizuje przedsięwzięcia i imprezy służące promowaniu głośnego czytania dzieciom oraz wspieraniu ich zdrowia emocjonalnego, w tym:

 • Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – pierwszy tydzień czerwca

 • Urodziny Kubusia Puchatka – października

 • Akcje „czytanie zbliża” z udziałem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych

 • Program „czytające szkoły” oraz „Klub czytających przedszkoli”

Została napisana praca magisterska „Wpływ kampanii czytelniczej „Cały Świeradów czyta dzieciom na rozwój czytelnictwa dzieci w klasach I – VI w Świeradowie – Zdroju”

Badania przeprowadzone w 2007 roku wśród dzieci klas I – VI i uzyskane możliwie obiektywne wyniki przyczyniły się do powstania wielu cennych wniosków i uwag.

Jednak warto pamiętać, że uzyskane wyniki nie mają wagi bezapelacyjnych uogólnień. Wykazały jednomyślnie, że biblioteka miejska może w zdecydowany sposób wpisać się we współczesność i obok tradycyjnych form pracy na rzecz kampanii czytelniczej korzystać ze współczesnych technik medialnych.

Na zadane pytanie „gdzie słyszałeś o akcji czytelniczej pod hasłem „Cala Polska czyta dzieciom” w klasach I – III okazało się, że dzieci o akcji czytelniczej głównie dowiedziały się z reklamy telewizyjnej i plakatów w bibliotece.

A o to wyniki przeprowadzonego badania

dziewczynki:

 • 31 z reklamy telewizyjnej
 • 22 a plakatów w bibliotece
 • 4 zobaczyły reklamę na produktach żywnościowych
 • 6 w czasopismach
 • 9 niestety nie słyszało

U chłopców aż 25 potwierdziło swoją wiedzę w reklamie telewizyjnej, ale 16 dowiedziało się z plakatów w bibliotece, a 1 z ulotek reklamowych umieszczonych na produktach żywnościowych, 3 dostrzegło akcję na ulotkach reklamowych.

I w przeciwieństwie do dziewczynek wszyscy badani chłopcy odpowiedzieli twierdząco, że słyszeli o akcji czytelniczej „Cala Polska czyta dzieciom”

W klasach IV – VI ankietowani odpowiedzieli

dziewczynki:

 • 21 – usłyszało o akcji z reklamy telewizyjnej
 • 16 – z plakatów w bibliotece
 • 1 – z reklamy na produktach żywnościowych
 • 11 – z reklamy umieszczanej w książkach, lub na nich
 • 3 – z czasopismach – wcale nie słyszały o Akcji Czytelniczej

chłopcy:

 • 15 – zna temat z reklamy telewizyjnej
 • 11 – z plakatów dostępnych w bibliotece
 • 2 – widziało reklamę na produktach żywnościowych
 • 2 – na książkach
 • 4 – w czasopismach
 • 3 – chłopców przyznało się, że nie słyszeli o takiej kampanii

Dwa pierwsze wyniki dowodzą, że najlepszym sposobem na reklamę jest telewizja i biblioteka, której już tradycyjnie przypisuje się zasadniczą rolę w upowszechnianiu czytelnictwa.

O akcji czytelniczej nie słyszało w sumie 5 osób – 2 dziewczynki i 3 chłopców, to również dowodzi, że dzieci coraz starsze mniej przywiązują uwagę do czytania, ale dziewczynki są bardziej zaangażowane w czytanie, ponieważ 11 z nich o akcji czytelniczej dowiedziało się właśnie z reklamy umieszczonej na książkach.

Wiele wydawnictw dla dzieci specjalnie wybiera jako naczelne hasło promocji swojej książki cytaty towarzyszące kampanii czytelniczej „Cala Polska czyta dzieciom” Fundacji ABCXXI – program Zdrowia Emocjonalnego

Książkowe inicjatywy wydawnicze upowszechniające czytanie pięknie edytorsko wydanych książek dla dzieci przemawia głównie do rodziców, którzy je wypożyczają dla swoich dzieci. Odpowiednia o nich informacja i towarzysząca akcja promocyjna sprzyja tej kampanii. Wielu aktorów swoją podobizną na obwolutach książek promuje głośne czytanie dla dzieci przez dorosłych. Dużym zainteresowaniem w bibliotece cieszą się właśnie książki, w których m.in. znana aktorka Małgorzata Kożuchowska poleca cykl tzw. „Książek Szczęśliwego Dzieciństwa”, w których na wstępie czytamy „książki mojego dzieciństwa to wspomnienia ciepłych bezpiecznych chwil spędzonych razem z najbliższymi, którzy czytali mi do poduszki piękne wzruszające opowieści (…). podarujmy dziecku książkę, poczytajmy mu, pokażemy mu inny fascynujący świat – świat fantazji”.

Coraz więcej książek pojawiających się na naszym rynku księgarskim zawiera m.in. na stronie tytułowej np. Krasnala – aktora czytającego książkę, hasła zachęcające do czytania o przykładowej treści : „ Książki Szczęśliwego Dzieciństwa rozwijają wyobraźnię i wrażliwość, wspomagają rozwój emocjonalny”, „czytaj dziecku 20 minut dziennie, codziennie”.

Dzieci z klas IV – VI na pytanie „Czy Twoim zdaniem akcja pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom jest dostatecznie i wystarczająco reklamowana”, odpowiedziały:

dziewczynki:

 • 18 – tak
 • 3 – nie
 • 4 – nie wiem

chłopcy:

 • 10 – tak
 • 11 – niedziela
 • 6 – nie wiem

Ogólnie każde działania inspirujące czytelnictwo maja pozytywny wpływ na dzieci i rodziców.

Akcja Fundacji ABCXXI Cala Polska czyta dzieciom uświadomiła społeczeństwu ogromne znaczenie czytania dziecku dla jego ogólnego rozwoju intelektualnego i psychicznego na bieżąco. Każda biblioteka publiczna i jej pracownicy wykorzystują szansę stworzoną przez twórców tej społecznej kampanii czytelniczej.

Jest to doskonała, profesjonalna promocja czytelnictwa, która staje się dla nas bibliotekarzy inspiracją do poszukiwania własnych pomysłów, rozwiązań w promowaniu czytelnictwa, podnoszeniu kultury literacko – czytelniczej młodego czytelnika i działań zmierzających do tego, aby bibliotekę uczynić atrakcyjnym miejscem.

Dzięki odpowiedniej reklamie można kształtować pełną świadomość czytelniczą, zachęcane dzieci coraz więcej i chętniej czytają.

W kwestionariuszu badań zostało zadane pytanie, dzięki któremu udało się uzyskać odpowiedź „Czy akcja pod hasłem Cala Polska czyta dzieciom zachęciła Cię do czytania?”.

Dziewczynki:

 • 23 – tak
 • 14 – nie

Większość dziewczynek pod wpływem reklamy sięgnęło po książki, ale 14 z nich wiedząc o reklamie medialnej stwierdziło, że ten fakt nie musi ich zachęcić do czytania.

W rozmowach indywidualnych wypowiadały się, że czytają, wypożyczają często książki z biblioteki szkolnej lub publicznej i reklama akcji „Cala Polska czyta dzieciom” dla nich jest zbyteczna, wystarczającą posiadają świadomość, że ich obcowanie z książką od najmłodszych lat „jest czymś zupełnie naturalnym i oczywistym”.

Chłopcy natomiast na zadane pytanie odpowiedzieli:

 • 5 – Tak
 • 22 – Nie

Są to czytelnicy „oporni”, „niechętni”, czyli tacy, którzy w rozmowach indywidualnych przyznali się, że czytają „tylko to, co absolutnie jest niezbędne, czyli lektury”.

Funkcjonowanie bibliotek jest, w każdym razie powinno być w całości nastawione na skuteczną obsługę publiczności, a ogólniej (…) proponują i realizują usługi, a także wywołują i stymulują zapotrzebowanie na te usługi” I takim przesłaniem powinni kierować się bibliotekarze w promowaniu czytelnictwa dla najmłodszych.

Biblioteka ma na koncie wielu udanych imprez cyklicznych

 • Książka i róża (kwiecień)
 • Tydzień bibliotek (maj)
 • Z książką na walizkach (czerwiec)
 • Tydzień czytania (czerwiec)
 • Misiowe Święta (październik, listopad)
 • Kochamy Anioły (grudzień)

Czytali burmistrzowie, przewodniczący Rady Miasta, księża, Radni, absolwenci szkoły, piosenkarka, informatycy, urzędnicy, Skarbnik Miasta.

Współpracujemy ze Szkołami i Przedszkolem, Parafia.

Za swoje dokonania biblioteka zdobyła Wyróżnienie Specjalne w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2008/2009.

My się cieszymy, że naszą aktywność i wieloletni udział w kampanii czytania, a także w innych inicjatywach mających na celu dobro i wszechstronny rozwój dzieci został doceniony,

My wspierając aktywnie kampanię, wspieramy zachowanie emocjonalno – psychiczne, umysłowe oraz moralne, właśnie poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne. Biblioteka posiada wyjątkową kolekcję książek czyli 23 znakomite dzieła literatury polskiej i światowej – mądre, piękne, ciekawe dla czytelnika w każdym wieku.

„Majowe czytanie”

Jak co roku odbywa się w naszej bibliotece i jest adresowane głównie do dzieci najmłodszych. Przedszkolaki już tradycyjnie, jak tylko się ociepli przychodzą do nas na atrakcyjne zajęcia. Przypomnijmy od paru lat trwa program „Czytające Przedszkole”, który wspólnie z nauczycielami z Przedszkola Miejskiego aktywne realizujemy. Udział dzieci w programie to gwarantowany, łatwy i tani sposób lepszego przygotowania dzieci do szkoły i do życia. Nikogo nie trzeba przekonywać, że lata przedszkolne dla dziecka to czas intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, a najważniejszym narzędziem poznawczym jest język. Codzienne czytanie przez dorosłego jest skutecznym sposobem zbudowania bogatego zasobu słów oraz doskonalenia mowy. Rodzice muszą uwierzyć i mieć pełne przekonanie iż dziecku, któremu codziennie czytamy i dużo z nim rozmawiamy nie będzie potrzebny logopeda wyrośnie z niego młody człowiek z wyobraźnią, myślący, uznający zasady etyczno – moralne, gdyż dzięki czytaniu i wspólnym rozmowom, dzieci mogą się nauczyć odróżnić dobro od zła. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce kultury. Irena Koźmińska prezes Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” pisze „zaszczepiona w dzieciństwie pasja do czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu, chroni je też przez uzależnieniem od mediów elektronicznych i złych wzorców masowej kultury.

Nie przypadkiem zaprosiliśmy informatyka Tomka Chmielowca na głośne majowe czytanie, na pytanie kto to jest i jaka pracę wykonuje informatyk, nie umiały odpowiedzieć, ale wszyscy pochwalili się, że mają komputer w domu, dopiero jak nasz gość powiedział, że jest „panem od komputerów” to dzieci zaczęły wymieniać czynności świetnie wiedząc do czego służy komputer, gorzej wygląda znajomość budowy książki, jej drogi od pisarza do księgarni.

„Leśne Ludki” uważnie słuchały skróconej wersji bajki o drewnianym pajacyku, następnie w formie zabawy zapoznawały się z pojęciami – autor, ilustrator, wydawca, księgarnia, biblioteka.

Dzieci były chętne do pracy, pomysłowe, zdyscyplinowane, starannie wykonywały pracę plastyczną (kolorowały PINOKIA według własnego pomysłu). Potrafiły rozmawiać o książkach, wiele mówiły o prawdomówności i przyjaźni, o swoich przyjaciołach.

Można było wyczuć pracę rodzica i nauczycieli z dzieckiem. Przedszkole z którym współpracujemy już od dawna, prowadzi z nami edukację rodziców ma temat roli jaka czytanie odgrywa w rozwoju psychicznym, umysłowym i moralnym dziecka, nie trzeba nikogo przekonywać, że nie trzeba poszukiwać wielu, często kosztownych sposobów by dzieci lepiej się rozwijały. Wystarczy po prostu codziennie czytać dziecku. W bibliotece naprawdę jest wiele wspaniałych, kolorowych książek. O tym już wiedzą rodzice dzieci, które otrzymały od nas dyplomy i wyróżnienia za aktywne czytelnictwo w okresie od maja 2010 do maja 2011.

Tytuł Najbardziej Oczytanego Przedszkolaka otrzymała NIKOLA SZUKIEWICZ 83 książki

I miejsce Julia Krzewina 49 książek

II miejsce Beatka Szczecina 44 książki

III miejsce Kacper Piwowarek 36 książek

IV miejsce Kinga Szukiewicz 28 książek

V miejsce Ola Meyer 26 książek

VI miejsce Tomek Fabiś 24 książki

VII miejsce Dominik Adam 23 książki

VIII miejsce Wiktoria Piotrowska 22 książki

W poprzednich latach nie było tak wielu przedszkolaków czytających, nasze wspólne działania przynoszą jakieś efekty, rodzice chętnie z dziećmi wykonują prace na konkursy plastyczno – techniczne, przychodzą z dziećmi po książki, jest nadzieja, że nawyk czytania będzie coraz większy i rozpanoszy się u wszystkich przedszkolaków i ich rodziców, bo pamiętajmy o przyszłości naszego kraju zdecyduje poziom ludzi, których wychowujemy dziś.